Mary May @ TAM TAM Music Festival

Sučuraj, Hvar

Festival kojeg organiziraju entuzijasti za entuzijaste! Drugačiji, neobičan i posvećen očuvanju svog jedinstvenog identiteta, osmi Tam Tam Music Festival održava se u malome mjestu Sućurju na krajnjem istoku otoka Hvara od 21. do 28. srpnja 2019. godine.

Tijekom proteklih godina TAM TAM Music Festival je izrastao od druženja glazbenika do događaja koji ima reputaciju kao jedan od najboljih malih festivala u regiji. Otok Hvar, zahvaljujući Tam Tam Music Festivalu, tradicionalno krajem sedmog mjeseca postaje utočište za sve ljubitelje nezavisne regionalne glazbe.

Ove godine nastupa više od petnaest izvođača, kako na glavnom dijelu programa koji se dva dana odvija na nogometnom igralištu, tako i u sklopu programa u festivalskom kampu.

Osim spomenutog glazbenog programa festival nudi i bogati popratni program koji uključuje i akustične nastupe, performanse, izložbe, satove yoge i nezaobilazno izležavanje na plaži.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A festival organized by enthusiasts for enthusiasts! Different, unusual and devoted to the preservation of its unique identity, the 8th Tam Tam Music Festival is held in a small place Sućuraj on the island Hvar from 21 to 28 July 2019.

Over the past years, TAM TAM Music Festival has grown to have a reputation as one of the finest small festivals in the region. The island of Hvar, thanks to Tam Tam Music Festival, in July traditionally becomes a haven for all lovers of independent regional music.

This year, more than fifteen performers are playing, both in the main part of the program that takes place on the football field for two days, and in the additional program at the festival camp.

In addition, the Festival offers a rich program that includes acoustic shows, performances, exhibitions, yoga classes and unavoidable laying on the beach or pine forest.